Επωνυμία Εταιρείας : CAKE AND COOKIE CO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Ονοματεπώνυμο εταίρου : ΙΩΑΝΝΑ-​ΜΙΝΑ ΚΟΡΥΖΗ
Διεύθυνση εταίρου : Πικέρμι, Δεξαμενής 8, Τ.Κ. 190 09
Είδος εισφορών : Κεφαλαιακές
Ονοματεπώνυμο διαχειρίστριας : ΙΩΑΝΝΑ-​ΜΙΝΑ ΚΟΡΥΖΗ
Εταιρικό κεφάλαιο : 2.500
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η : 124365601000
Έδρα εταιρείας : Ελαίων 43 Ν. Κηφισιά


Η εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση και δεν υπάρχουν εγγυητικές εισφορές.